אדון וגיברת שמונה וחצי על שבע וחצי

Cutouts of packages. 8.5″x 9″