לינט תחת פלסטיק נצמד על מלבן ורוד גירסה סופית

Mixed media on corrugated cardboard. 10½”x 10½”