צילום עדכני של העבודה טמפקס

Mixed media on corrugated cardboard. 10½”x 10½”