רפת בארי שמן על קנבס שמונה על עשר

Acrylic on canvas. 8″x 10″