עצים בחורף בניו יורק (אצל רעיה)

Acrylic on B&W photo print. 6″x 9″