אנשים כחולים קטנים על צילום מגורד של נעל

Mixed media on B&W photo print. 6½”x 9¼”