שני מכסים עם רישום ומחיקה

Pencil and rubber on jar lid mounted on the back of canvas. 8″x 10″