שלושה ברושים ובית מעופפ מפרורי מוחקCharcoal graphite and eraser on paper. 9¼”x 9¼”