קקטוס מעיגול של פרורי מוחקCharcoal graphite and eraser on painted board. 16¼”x 11½”