אשה מפרורי מוחק ן (4)Graphite and eraser on paper. 19½”x 27½”