עצים בית ומתקן לזריקה לסלCharcoal on paper. 28″x 44″