על דלת של ארונית שורה של אקליפטוסיםGraphite on a cabinet door. 11¾”x 16¾”